Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych lub Rodo):
Celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą
należy podać  informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych.

W świetle powyższego pragniemy Państwa poinformować, że:

1.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  (dalej: Administrator) jest:
firma Agencja Reklamy MIX Grzegorz Jakóbczyk ul. Oboźna 12, 23-200 Kraśnik
NIP: 7151329434, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.
Państwa dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa  (np. droga
telefoniczną, mailową, ustną) oraz z ogólnie dostępnych źródeł (internet).

3.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Przetwarzamy Państwa
dane osobowe min. do wykonania zawartej  z Państwem umowy, realizacji zamówień,
transakcji, rozwiązywania technicznych problemów związanych z działaniem produktów,
przesyłania informacji marketingowych, handlowych, informacyjnych oraz finansowych,
windykacyjnych czy też archiwizacyjnych.


4.

Agencja Reklamy MIX nie udostępnia Państwa danych osobowych innym podmiotom, chyba, że
zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie lub dane podmioty wspierają
współpracę między Państwem a firmą Agencja Reklamy MIX. Dane przekazywane są również do
celów księgowych zewnętrznej firmie księgowej  lub w celach windykacyjnych z którymi
współpracuje Agencja Reklamy MIX. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw
trzecich.

5.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Agencję Reklamy MIX przez okres
niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy, o których mowa w pkt.3.

6.       
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu
prawo do: - żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, -
żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, - żądania od
Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, - żądania od Administratora
ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, - wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Pani/pana danych osobowych, - przenoszenia Pani/Pana danych
osobowych, - wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7.
Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod
adresem:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


9.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy
umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.